Alymlar: meditasiýa beýniniň garrama prosesini haýallatmaga kömek edýär

Alymlar: meditasiýa beýniniň garrama prosesini haýallatmaga kömek edýär

Meditasiýa beýniniň garrama prosesini haýallatmaga kömek edýär. Şeýle netije Wiskonsin-Medison uniwersitetiniň we Garward medisina mekdebiniň alymlary geldiler. Bu barada Sputnik habar berýär.
“Neurocase” žurnalynda neşir edilen işde alymlar her ýylda meditasiýa bilen meşgullanýan buddizm monahynyň barlagdan geçirilişini beýan edýärler. Ýagny, alymlar üns merkezini Ýonge Migýur Ripoçe gönükdirýärler. Barlag geçirijiler 14 ýylyň dowamynda birnäçe gezek MRT barlagyny geçirýärler. Olar 105 adamdan ybarat bolan barlag toparyny hem barlap görýärler, bu topar şol ýeriň ýaşaýjylaryndan we monahyň ýaşytdaşlaryndan ybarat.
Soňra alymlar emeli intellektiň kömegi bilen beýniniň ýaşyny çakladylar. Netijede 41 ýaşly monahyň beýnisiniň ýaşy 33 ýaşdaky beýnini görkezdi, bu barlag toparynyň agzalarynyň beýnisiniň ýaşyndan kiçi.
Şeýlelik bilen barlag geçirijiler beýleki deň şertlerde meditasiýanyň beýniniň ýaşlygyny saklamaga kömek edýändigi baradaky netijä geldiler.