Kutahya Seramik öýleriň içini keramika granit bilen bezemekde ekologiýa taýdan arassa önümlerini hödürleýär

  • 31.08.2023 11:49
  • 11563
Kutahya Seramik öýleriň içini keramika granit bilen bezemekde ekologiýa taýdan arassa önümlerini hödürleýär

«Kutahya Seramik» kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi dükany öýleriň içki bezeginde ulanmak üçin hem ygtybarly, hem durnukly, hem ekologiýa taýdan arassa keramika granit önümlerini hödürleýär.

Italýan tehnologiýalaryna laýyklykda, öndürilýän «Kutahya Seramik» kompaniýasynyň keramogranit plitkalary daşky durkuny uzak wagtlap üýtgewsiz saklap bilýär. Şeýle hem ol sowuga, çyglylyga çydamly we agyr ýükleri hem göterip bilýär. Bu önümler ekologiýa taýdan arassa örtük hasaplanýar.
Keramograniti öndürmekde ulanylýan ekologiýa taýdan arassa materiallar olary iýmit önümleriniň golaýynda ulanmak üçin ygtybarlylygy üpjün edýär. Keramogranit önümleri aýratyn idegi talap etmeýär hem-de ýönekeý çygly süpürgiç bilen süpürilende-de ony arassalamak aňsatdyr.


Ýerde taýdyrmazlygy üçin hammam otaglaryna düz we taýmaýan örtükli keramogranit plitkalary saýlanyp alynýar.
Beýleki aýratynlyklary bilen birlikde, islendik dizaýny saýlamaga mümkinçilik berýän dürli reňk çözgütleri keramograniti myhman we ýatylýan otaglaryň interýerinde ulanmaga hem ýaramly edýär.
«Kutahya» dükany eltip berme hyzmatyny Aşgabadyň çägine mugt ýerine ýetirýär.

Salgysy: Ak bugdaý etrabynyň çägindäki Senagat zolagy, «NG Kutahya» binasy.
Habarlaşmak üçin telefon belgisi:
+99365 61-16-11;
+99365 63-92-22.
Instgram: @kutahya_seramik_turkmenistan

21.06.2024 15:58
11048

«Altyn gapy» dükany amatly bahadan daşky we içki gapylary hödürleýär

«Altyn gapy» dükany müşderileriň islegine görä saýlamak üçin gapylaryň giň toplumyny hödürleýär. Dükanda ýokary hilli türk, belarus, hytaý gapylary, şeýle hem Türkmenistanda öndürilen gapylar amatly bahadan hödürlenýär...

18.06.2024 18:26
30225

Aşgabatda öýde we howluda gurnalýan basseýnleriň dürli görnüşlerini nireden satyn alyp bolýar?

Tomus möwsüminde dynç almak üçin hökman deňze gitmeli diýip kim aýdypdyr? INTEX dükany maşgalaňyz üçin “deňizde dynç alşy” öýüňizden gurnamagy teklip edýär. Munuň üçin öýde-howlularda gurnalýan basseýnler ýerine...

11.06.2024 14:27
26998

Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

“Şamelek Pavilion” Türkmenistanda ilkinji bolup toý dabalary, sadakalar, doglan günler, şeýle hem köp adamly beýleki dabaralar üçin niýetlenen üçegi aýna ýaly dury, özboluşly bezegi bolan ýewro palatka hyzmatyny...

11.06.2024 13:49
20611

Aşgabatdaky «Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar. Hususan-da, "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik...