Meta-nyň paýnamalary 13% ýokarlandy

Meta-nyň paýnamalary 13% ýokarlandy

Meta amerikan korporasiýasynyň paýnamalary soňky 10 ýylda girdejiniň 7% bolan ($27,91 mlrd) iň pes çärýek ösüşini hasaba alandygyna garamazdan, 13% ýokarlandy. Bu barada Reuters agentligi habar berýär diýip, TASS belleýär.

Onuň maglumatlaryna görä, Meta-nyň gymmatly kagyzlarynyň bahasynyň birden ýokarlanmagy kompaniýanyň işjeň ulanyjylar baradaky çärýekleýin hasabatynyň esasynda bolup geçdi. Hasabat analitikleriň deslapky hasaplamalaryndan ýokary bolup, oňa laýyklykda korporasiýanyň platformalaryny her gün 1,96 mlrd adam ulanýar. Agentligiň maglumatlaryna görä, bu görkeziji reklama berijiler üçin möhümdir.

Nýu-Ýorkuň fond biržasynyň görkezijilerine görä, 27-nji aprelde söwdanyň ýapylyşynda Meta-nyň paýnamalary 13% ýokarlandy.