Aşgabatda «Nikai» firmasynyň täze söwda nokady açyldy

Aşgabatda «Nikai» firmasynyň täze söwda nokady açyldy

Ulanyjylaryň arasynda giň meşhurlykdan peýdalanýan Nikai firmasynyň hojalyk harytlarynyň täze söwda nokady Aşgabatda işläp başlady. Firmanyň harytlarynyň giň toplumyny elýeterli bahadan hödürleýän bu söwda nokady Köşi Taslama köçesiniň ugrunda 116-njy mekdebiň ýanynda ýerleşýär.

Nikai firmasynyň Türkmenistandaky resmi dileri hökmünde 20 ýyldan gowrak wagt bäri işläp gelýän bu söwda nokadynyň täze dükany bahalarynyň has elýeterliligi hem-de saýlaw üçin görnüşleriniň köplügi bilen tapawutlanýar.

Söwda nokadynda «Nikai» firmasynyň harytlarynyň giň toplumy hödürlenilýär — mikserler, blenderler, pylesoslar, ýyladyjylar (mikrowalnowka), tosterler, çäýnekler, kofewarkalar, mikser-meşalkalar, kolonkalar, Telewizorlar, kir maşynlar, holodilnikler, morozilnikler...

Täze açylmagy hem-de mukaddes Remezan aýy mynasybetli söwda nokady sowgatly söwda çäresini yglan etdi
13-nji aprelden 13-nji maý aralygynda 2000 manatlyk söwda eden müşderilere ýörite sowgatlar garaşýar

Şeýle hem bu söwda nokadynda seýfler (eýran), uly tereziler, meşalkalar (eýran) we başga-da köp sanly hojalyk harytlaryny amatly bahadan tapmak bolýar.
Nikai firmasynyň harytlarynyň ählisine kepillik berilýär.
Söwda nokady şeýle hem eltip bermek hyzmatyny ýerine ýetirýär.

Salgymyz: Aşgabat ş., Köşi Taslama, 116-njy mekdebiň ýany, 46-njy jaý.
Telefon belgileri: +993 61 50-93-50; +993 63 50-93-50
Iş wagty: 10:00-dan 20:00-a çenli.