Döwletjan Ýagşymyradow Bellator 277-de täze garşydaş bilen tutluşar

Döwletjan Ýagşymyradow Bellator 277-de täze garşydaş bilen tutluşar

Aprel aýynyň 15-inden 16-syna geçilýän gije Bellator 277 ýaryşynda çykyş etjek türkmenistanly pälwan Döwletjan Ýagşymyradowyň garşydaşy üýtgedildi. 

Penşenbe güni Bellator-yň resmi wekilleriniň tassyklamagyna görä, şikes alanlygy zerarly Döwletjanyň ilki garşydaşy Toni Jonson söweşden ýüz öwürdi, oňa derek türkmen pälwanyna garşy Bellator-yň öňki çempiony braziliýaly Rafael Karwalýo çykar.
Bellator 277-niň çägindäki söweşler 16-njy aprelde Aşgabat wagty bilen 05:00-da başlanar.
Döwletjan Ýagşymyradow professional karýerasynyň dowamynda 24 söweş geçirip, 18 ýeňiş (15-si wagtyndan öň) gazandy. Ýeňişleriň 11-si nokaut, 4-si sabmişen we biri eminleriň karary bilen gazanyldy. Bu söweş Döwletjan üçin Bellator-da üçünji söweş bolar. Ondan öň Döwletjan Bellatorda Kori Anderson we Karl Albrektsson bilen duşuşdy. 
Türkmen pälwanynyň garşydaşy Karwalýonyň hasabynda garyşyk söweşlerde 22 sany duşuşyk geçirip, 16 ýeňiş we 6 ýeňliş bar.