Aşgabatda «Berkarar» söwda-dynç alyş merkezi işläp başlady

Aşgabatda «Berkarar» söwda-dynç alyş merkezi işläp başlady

2022-nji ýylyň 31-nji martyndan başlap Aşgabatda «Berkarar» söwda-dynç alyş merkeziniň çägindäki desgalar öz işini doly dikeltdi. Bu barada TmCars.info ashgabat.in portalyna salgylanyp habar berýär.

Şol bir wagtyň özünde söwda merkeziniň çäginde arassaçylyk-öňüni alyş çäreleri berk berjaý ediler. Girişde myhmanlaryň gyzgynlygy ölçeniler, eller zyýansyzlandyryjylar bilen arassalanar. Agyz-burun örtükleri dakmak we howpsuz araçägi saklamak şertleri berjaý etmek talap ediler.

Ýatlap geçsek, «Berkarar» söwda-dynç alyş merkezi sebitde we dünýäde çylşyrymly epidemiologik ýagdaý sebäpli arassalaýyş-öňüni alyş maksatlary bilen 2020-nji ýylyň 13-nji iýulynda öz işini çäklendiripdi.

Goşmaça maglumat almak üçin «Berkarar» SDAM-nyň sorag-jogap gullugyna ýüz tutup bilersiňiz: +99312468006