Rai taýfuny zerarly Filippinlerde 140-dan gowrak adam aradan çykdy

Rai taýfuny zerarly Filippinlerde 140-dan gowrak adam aradan çykdy

Filippinlerdäki Rai (ýerli ady Odette) taýfunynyň pidalarynyň sany 140-a ýetdi. Bu barada Sinhua agentligi ýerli häkimýetlere salgylanyp habar berýär.

Mundan öň, 75 adamyň aradan çykandygy mälim edilipdi.
Halas ediş gulluklarynyň gözleg-halas ediş işleriniň dowamynda pidalaryň sanynyň artmagy mümkin.
Howplary peseltmek we betbagtçylyklaryň zyýanlaryny aradan aýyrmak boýunça Milli geňeşiň maglumatlaryna görä, Gündogar Wisaýi, Merkezi Wisaýi we Karaga sebitlerinden 332 müňden gowrak adam göçürildi.