Oliweýra: «Porýeni söweşiň başynda nokauta gidirmäge synanyşaryn»

Oliweýra: «Porýeni söweşiň başynda nokauta gidirmäge synanyşaryn»

Ýeňil agramda UFC-niň çempiony Çarlz Oliweýra Dastin Porýe bilen boljak söweşine teswir berdi.

“Men hemişe öňe tarap hereket edýärin – men agressiw söweşiji. Bu söweşde hem şonuň ýaly bolaryn. Men nokaut üçin, sambişn üçin çykaryn. Ine, men şeýle söweşýärin. Oktagonda iki dürli stil duşuşar. Porýe ahyryna çenli söweşmek islär, men bolsa oňa ýeňlendigini boýun aldyrmaga ýa-da söweşiň başynda nokauta gidirmäge synanyşaryn. Kimiň üstün çykjakdygyny görübereris” – diýip, SportsKeeda söweşijiniň sözlerini getirýär. Bu barada sport-express.ru belleýär.

Oliweýra bilen Dastin Porýeniň arasyndaky söweş 12-nji dekabrda UFC 269 ýaryşynyň esasy söweşi bolar.