«Matrisanyň» dördünji bölümi franşizanyň iň dowamly filmi bolar

«Matrisanyň» dördünji bölümi franşizanyň iň dowamly filmi bolar

«Matrisa: Direliş» kinolentasy franşizanyň taryhynda iň dowamlysy bolar. Kartinanyň dowamlylygy iki sagatdan gowrak bolar. 

Fantastik uruşganly kinonyň dördünji bölüminiň dowamlylygy baradaky habar Finnkino we Cinesa kompaniýasy tarapyndan neşir edildi diýip, inforeactor.ru habar berýär. Insaýderleriň maglumatlary boýunça, “Matrisa: Direliş” 2 sagat 38 minut dowam eder. Franşizanyň ilkinji üç bölüminiň dowamlylygy iki ýarym sagatdan köp däldi.

“Matrisanyň” dowamynda Neo geçmişiň “arwahlaryndan” dynmak isleýär. Baş gahryman psihoterapewtiň ýanyna baryp, oňa özüniň geň düýşlerini aýdyp berýär. Soňrak ol Trinitä duşýar, ýöne ony tanamaýar.

Kartinanyň režissýory Lana Waçowski boldy. “Matrisa: Direliş” filminde baş keşpleri Kianu Riwz, Kerri-Enn Moss we Ýahýa Abdul-Matin II ýerine ýetirdi.