«Barselona» tälimçi Hawi bilen üç ýyllyk şertnama baglaşar

«Barselona» tälimçi Hawi bilen üç ýyllyk şertnama baglaşar

Ispaniýanyň “Barselona” futbol kluby Kataryň “Al-Sadd” toparynyň baş tälimçisi Hawi bilen 2023/24-möwsüminiň ahyryna çenli möhlet bilen şertnama baglaşmakçy bolýar. Bu barada sport.es portaly habar berdi.

28-nji oktýabrda niderlandly hünärmen Ronald Kuman “Barselonanyň” baş tälimçi wezipesinden gitdi, şol gün Kataryň beIN Sports teleýaýlymynyň žurnalisti Tankredi Palmeri Kataloniýa toparynyň ýolbaşçylygynyň Hawi bilen telefon arkaly söhbetdeş bolandygyny we onda geljekki şertnama barada maslahatlaşylandygyny habar berdi.

Portalyň maglumatlary boýunça, ýakyn wagtda Dohada ispaniýaly hünärmen bilen şertnama gol çekiler. Täze toparda Hawiniň aýlyk hakynyň Kataryň klubundakydan az boljakdygy habar berilýär. Hawiniň “Al-Sadd” bilen häzirki şertnamasy 2023-nji ýyla çenli niýetlenendir. 

Hawi 41 ýaşynda, ol 2019-njy ýyldan bäri “Al-Saddyň” tälimçisi. Geçen möwsümde onuň ýolbaşçylygynda topar bir oýunda-da utulman, Kataryň çempiony we ýurduň kubogynyň eýesi boldy, şeýle-de klub 2020-nji ýylda Kataryň Kubogyny we Kataryň emiriniň kubogyny (2020) aldy. 

Hawi “Barselonanyň” ýetişdiren oýunçysy bolup, esasy toparyň düzüminde 1998-nji ýylda ilkinji gezek çykyş etdi we onda 2015-nji ýyla çenli oýnady. 2015-nji ýyldan 2019-njy ýyla çenli “Al-Sadd” üçin oýnady, 2019-njy ýylyň maýynda bolsa oýun karýerasyny tamamlady.