Aşgabat şäherine täze häkim bellenildi

Aşgabat şäherine täze häkim bellenildi

Aşgabat şäheriniň häkimi wezipesine Rahym Gandymow bellenilip, ol Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministri wezipesinden boşadyldy.

Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň ýolbaşçysy wezipesine bu edaranyň ministriniň orunbasary wezipesinde işlän Guwanç Orunow bellenildi. 
Aşgabat şäheriniň 35 ýaşly täze häkimi 2007-nji ýylda Türkmenistanyň politehniki institutyny tamamlap, inžener-gurluşykçy diplomyny aldy. Hünär işine Ruhabatda «Türkmennebitgazgurluşyk» döwlet konserninde başlady. Hususy pudagyň kärhanalarynda ýolbaşçy wezipelerde işledi.
2011-nji ýylda Gurluşyk ministrligine geçdi, bir ýyldan — Ministrler Kabinetine geçip, ol ýerde aýratyn wajyp desgalara we düýpli gurluşyk işlerine gözegçilik bölümine, soňra gurluşyk we jemagat hojalygy bölümine ýolbaşçylyk etdi. 2020-nji ýylda gurluşyk we binagärlik ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi, bir ýarym aýdan bolsa, ministr boldy.