«Türkmenbaşy» DTB açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine öwrüler

«Türkmenbaşy» DTB açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine öwrüler

«Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň guramaçylyk-hukuk görnüşi üýtgedilip, ol açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine öwrüler. Bu barada wise-premýer G.Müşşikow ýurdumyzyň bank edaralarynyň işini kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylýan çäreler barada hasabatynyň çäklerinde habar berdi.

Türkmenistanyň Merkezi banky, Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen bilelikde geçirilen seljerme işleriniň netijelerine laýyklykda, Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna degişli teklip berildi. Türkmen Lideri “Türkmenbaşy” döwlet täjirçilik bankyny açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine öwürmek baradaky teklibi makullap, göz öňünde tutulýan işleri bellenen möhletde hem-de ýokary derejede geçirmegi tabşyrdy.