Pakýao WBC we IBF wersiýalary boýunça dünýä çempionyna garşy söweşer

Pakýao WBC we IBF wersiýalary boýunça dünýä çempionyna garşy söweşer

Sekiz agram kategoriýasynda dünýäniň eks-çempiony filippinli Menni Pakýao özüniň indiki söweşini ýarym orta agramda WBC we IBF wersiýalary boýunça dünýä çempiony ýaş Errol Spensa garşy geçirjekdigini habar berdi. Söweş 21-nji awgustda Las-Wegasda meýilleşdirilýär diýip, matchtv.ru belleýär.

- Men hemişe öz-özüme çagyryş etmek we iň uly söweşleri kabul etmek islärdim. Errol Spens – ýeňilmedik çempion, bu hem meniň isleg bildirýän söweşim – diýip, Yahoo Sports saýty Pakýaonyň sözlerini getirýär.

42 ýaşly Pakýao soňky gezek iki ýyl mundan ozal söweşdi. Şonda ol emin agzalarynyň karary bilen ýarym orta agramda dünýäniň eks-çempiony Kit Turmany ýeňdi. Onuň hasabynda 62 ýeňiş bilen 7 ýeňliş bar. Spens heniz bir gezek hem ýeňlenok, ol 27 söweşinde-de ýeňiş gazandy.