Injiriň düzüminde antibakterial maddalar ýüze çykaryldy

Injiriň düzüminde antibakterial maddalar ýüze çykaryldy

Rus alymlary injiriň himiki düzümini seljerdiler. Netijede onda antibakterial häsiýetlere eýe bolan we antibiotikleriň ornuny tutup bilýän fisiniň bardygyny ýüze çykardylar. Bu barada potokmedia.ru habar berdi.

Fisiniň injir agajyndan, esasanam, onuň lateksinden (kauçuk alynýan ösümlikleriň süýde meňzeş suwy, şiresi) alnyp bilinjekdigi habar berildi. Injiriň dermanlyk aýratynlyklaryny Woronež we Kazan döwlet uniwersitetleriniň, şeýle hem Sankt-Peterburgyň elektrotehniki uniwersitetiniň alymlary öwrendiler.
Fisiniň aýratynlyklary eýýäm syçanlarda mazlaryň düzüminde synag edilip görüldi. Netijede ol ýaralary, stafilokok bakteriýalaryny we ýazwany bejermekde netijeliligini subut etdi. Görnüşi ýaly, maza fisiniň goşulmagy bejeriş prosesini bir ýarym esse çaltlaşdyrdy.