Türkmenistanda howa maglumaty: 10-16-njy maý

Türkmenistanda howa maglumaty: 10-16-njy maý

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada «Türkmenistan» gazetinde berýän maglumatyny dykgatyňyza ýetirýäris.

Bal­kan we­la­ýa­tyn­da üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 8 — 13 metrden 12 — 17 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +11... +16 gradusdan +18... +23 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +29... +34 gradus, welaýatyň kenarýaka etraplarynda +24... +29 gradus maýyl bolar.
Ahal we­la­ýa­tyn­da üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda azkem ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 10 — 15 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +13... +18 gradusdan +16... +21 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +25... +30 gradusdan +29...+34 gradus aralygynda maýyl bolar.
Ma­ry we­la­ýa­tyn­da üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk-gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 7 — 12 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +12... +17 gradusdan +15... +20 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +24... +29 gradusdan +29... +34 gradus aralygynda maýyl bolar.
Le­bap we­la­ýa­tyn­da üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 7 — 12 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +12... +17 gradusdan +16... +21 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +24... +29 gradusdan +30... +35 gradus aralygynda maýyl bolar.
Da­şo­guz we­la­ýa­tyn­da üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 10 — 15 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +11... +16 gradusdan +14... +19 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +23... +28 gradusdan +28... +33 gradus aralygynda maýyl bolar.
Paý­tag­ty­myz Aş­ga­bat­da üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 7 — 9 metrden 10 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +14... +16 gradusdan +18... +20 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +27... +29 gradusdan +31... +33 gradus aralygynda maýyl bolar.