Ýewropa ligasynyň ýarym final tapgyrynyň jübütleri kesgitlenildi

Ýewropa ligasynyň ýarym final tapgyrynyň jübütleri kesgitlenildi

UEFA Ýewropa ligasynyň çärýek finalynyň jogap duşuşygynda «Roma» «Aýaks» bilen 1:1 hasabynda deňme-deň oýnady. Duşuşyk Italiýanyň Rim şäherindäki «Olimpiko» stadionynda geçdi.
49-njy minutda «Aýaksyň» hüjümçisi Braýan Brobbi ilkinji pökgini tora girizdi, «Roma» bolsa 72-nji minutda Edin Jekonyň goly bilen hasaby deňledi. Bu klublaryň arasyndaky ilkinji duşuşyk «Romanyň» 2:1 hasabynda ýeňşi bilen tamamlanypdy.

«Romanyň» ýarym final garşydaşy öz meýdançasynda Ispaniýanyň «Granadasyny» ýeňen «Mançester Ýunaýted» bolar. Duşuşyk 2:0 hasabynda tamamlandy.
Hasap 6-njy minutda açyldy. «Mançester Ýunaýted» toparynyň hüjümçisi Edinson Kawani gol geçirdi. Duşuşygyň 90-njy minudynda ýer eýeleriniň hüjümlerinden biri Hesus Walýehonyň pökgini öz derwezesine gönükdirmegi bilen tamamlandy. Klublaryň ilkinji duşuşygy hem «Mançester Ýunaýtediň» 2:0 hasabynda ýeňmegi bilen tamamlandy.

Beýleki çärýek final duşuşygynda «Willarreal» «Dinamo Zagrebi» 2:1 hasabynda ýeňdi. Ilkinji oýunda ispanlar 1:0 hasap bilen ýeňiş gazanypdylar.
«Willarrealyň» baş tälimçisi Unai Emeri karýerasynda altynjy gezek toparyny Ýewropa ligasynyň ýarym finalyna alyp, tälimçileriň arasynda ýaryşyň rekordyny goýdy.

Ýarym finalda Emeriniň şägirtleri Praganyň «Slawiýasyny» ýeňen Londonyň «Arsenaly» bilen duşuşar. Pragadaky «Eden» stadionynda geçirilen oýunda londonlylar 4:0 hasabynda ýeňiş gazandylar.
Gollary Nikolýa Pepe (18-nji minut), Aleksandr Lýakazet (dubl, 21 - pen, 77) we Bukaýo Saka (24) tora girizdi. Londonda geçirilen ilkinji oýun deňlikde tamamlandy - 1:1.

Şeýlelik bilen, ýarym final tapgyryň ähli jübütleri kesgitlenildi.
Ilkinji ýarym final duşuşyklary 29-njy aprelde, jogap oýunlar - 6-njy maýda geçiriler. Final duşuşygy 26-njy maýda Polşanyň «Gdansk» stadionynda geçiriler