R.Meredow Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi

R.Meredow Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi

Wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredowyň RF-niň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi babatda pikir alşyldy. Söhbetdeşler şeýle hem koronawirus pandemiýasy bilen bagly ýagdaýy maslahatlaşdylar. 

Tatarystan Respublikasynyň metbugat-gullugynyň habar bermegine görä, taraplar şeýle hem ykdysadyýet ulgamynda bilelikdäki taslamalary dowam etmek we ynsanperwer ulgamda gatnaşyklary ösdürmek meselelerine degip geçdiler.