Wedbush: 2021-nji ýylda ­Apple iPhone satuwy boýunça rekord goýar

Wedbush: 2021-nji ýylda ­Apple iPhone satuwy boýunça rekord goýar

“Apple” amerikan kompaniýasy 2021-nji ýylda “iPhone” satuwy boýunça rekord goýar. Şeýle çaklamany «Wedbush-yň» analitikleri öňe sürdi diýip, ferra.ru habar berdi.

Şeýlelik bilen, analitikleriň maglumatlaryna görä, şu ýyl kompaniýa, takmynan, 240 million, hatda 250 million sany “Apple” satar. Eger-de bu başa barsa, “iPhone” 2021-nji ýylda hemişelik rekordyny goýar. Kompaniýanyň soňky rekordy 2015-nji ýylda goýlupdy we şonda iPhone satuwy 231 million birlige ýetipdi.
Biraz öňräk Internet ulgamynda ýakyn günlerde çykmagyna garaşylýan "iPhone 13" seriýasynyň sentýabryň üçünji hepdesinde tanyşdyryljakdygy barada maglumatlar ýaýrady. Şol bir wagtyň özünde, “Apple”-iň ony oktýabr aýyna yza süýşürmegi mümkin. Bu maglumatlar analitik Daniel Iwesden alyndy diýip, çeşme habar berýär.