«Lasionyň» hüjümçisi Çiro Immobile «Altyn butsa» eýe boldy

«Lasionyň» hüjümçisi Çiro Immobile «Altyn butsa» eýe boldy

«Lasionyň» hüjümçisi Çiro Immobile 2019/2020 möwsümi üçin «Altyn butsy» baýragyny aldy. Baýrak gowşurylyş dabarasy Rimiň häkimi Wirjiniýa Ragginiň we «Lasionyň» prezidenti Klaudio Lotitonyň gatnaşmagynda Kampidolýo şäher häkimliginde geçirildi. Bu barada bobsoccer.ru habar berýär.

«Men «Altyn butsyny» diňe suratlarda görýärdim, bu meniň üçin uly hormat. Bu baýragy şu zalda alanyma hem buýsanýaryn. Men ony janköýerlere bagyşlasym gelýär.
Maşgalam maňa güýç berýär, şonuň üçin sportda nämedir bir zady gazanmazymdan öň durmuşda öwreden zatlary üçin olaryň öňünde bergilidirin» — diýip, Immobile aýtdy.
«Men tutuş klub muňa buýsanmaly diýip pikir edýärin. Sebäbi iň gowy üstünliklere topar bilen ýetip bolýar. Her bir adam öz arzuwyna berk ynanmaly. Mende üýtgeşik zat ýok, ýöne men arzuwymy hasyl etdim. Muny her kim edip biler» — diýip, ol sözüniň üstüni ýetirdi.

Ýatlap geçsek, baýrak milli çempionatynda has köp gol girizen oýunçylara berilýär. 2019/20-möwsüminde Immobile Italiýanyň çempionatynda «Lasio» üçin 36 pökgi girizdi. Bäsleşikde ikinji orny «Bawariýa» üçin 34 gol salan Robert Lewandowski, üçünji orny A Seriýanyň ýene bir wekili Kriştianu Ronaldu eýeledi. Geçen möwsümde onuň hasabynda 31 gol bar.