Puerto-Riko ABŞ-nyň doly hukukly 51-nji ştaty bolup biler

Puerto-Riko ABŞ-nyň doly hukukly 51-nji ştaty bolup biler

Waşington Puerto-Rikonyň ABŞ-nyň düzümine birikmek meselesine garamaly. Şeýle beýanat bilen erkin assosirlenen döwlet bolan Puerto-Rikonyň gubernatory Pedro Pýerluisi çykyş etdi. Bu barada evo-rus.com ýazýar. 

Gubernatoryň aýtmagyna görä, puertorikolylar edil amerikalylar ýaly esasy federal maksatnamalaryna deň derejede elýeterlilik almaga doly hukuklydyrlar.
Ýatlap geçsek, Puerto-Rikoda birnäçe gezek degişli referendumlar geçirildi. Şolaryň netijesinde ýerli ýaşaýjylaryň aglabasy Birleşen Ştatlaryň düzümine goşulmak hem-de 51-nji ştat bolmak üçin ses berdiler. Ýagny, puertorikolylaryň 52%-i ABŞ-nyň doly hukukly ştaty derejesiniň alynmagyny makullady. Bu başlangyjy ýurduň Demokratik partiýasy hem goldady. Puerto-Rikonyň ýaşaýjylary häzir hem ABŞ-nyň raýatlarydygyna garamazdan, olaryň doly raýatlyk hukuklary ýok.
Puerto-Riko 1898-nji ýyldan bäri ABŞ-nyň çägi hökmünde ykrar edildi. Ýerli ýaşaýjylar 2017-nji ýylda 51-nji ştat hökmünde ABŞ-nyň düzümine goşulmak üçin ses berdiler. Emma ABŞ-nyň Adalat ministrligi kongresdäki ses berişligi goldamady.