Hytaý ösüp barýan ýurtlara COVID-19-a garşy 10 mln doza sanjym iberer

Hytaý ösüp barýan ýurtlara COVID-19-a garşy 10 mln doza sanjym iberer

Hytaý Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) howandarlygynda COVAX halkara guralyny koronawirusa garşy 10 mln doza sanjym bilen üpjün eder.

Bu barada HHR-iň Daşary işler ministrliginiň resmi wekili Wan Wenbin çarşenbe güni geçirilen brifingiň dowamynda habar berdi. Muny riafan.ru belleýär.

“BSGG-niň haýyşy boýunça Hytaý COVAX mehanizmine 10 mln doza sanjymy ibermäge taýýar. Olaryň köpüsi ösüp barýan ýurtlaryň derwaýys zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ulanylar” – diýip, ol aýtdy.