Netflix geljek ýyl Sonik hakynda köp bölümli multfilm çykarar

Netflix geljek ýyl Sonik hakynda köp bölümli multfilm çykarar

Netflix striming hyzmaty täsin kirpi Sonigiň başdan geçirmeleri barada köp bölümli multfilmi döretmäge girişdi. Bu barada mybryansk.ru habar berdi.

Häzirki wagtda taslama "Sonik Praým" diýlip atlandyrylyp, ony 2022-nji ýylda çykarmak meýilleşdirilýär. Multfilm 24 bölümden ybarat bolar.
Täze taslamada Sonik, hemişekiler ýaly, kino älemini animasion betpällerden halas eder. Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda bu keşbe ses berjek aktýor hakda hiç hili maglumat ýok. Öňki ses beriji Rojer Kreýg Smit indi taslama gatnaşmak islemeýändigini mälim etdi. Mundan başga-da, köpçülikleýin habar beriş serişdeleri "Sonik Filmde" filminiň dowamynyň esasy gahrymanlaryndan biri barada habar berdiler.
Mälim bolşy ýaly, gök reňkli aşa ýyndam kirpi Sonik ilkinji gezek 90-njy ýyllaryň başynda Sega wideo oýnunda orta çykypdy. Şol pursatdan başlap, ol kompaniýanyň esasy maskotyna öwrüldi.