BSGG-niň hünärmenleri 14-nji ýanwarda COVID-19-y derňemek üçin Hytaýa geler

BSGG-niň hünärmenleri 14-nji ýanwarda COVID-19-y derňemek üçin Hytaýa geler

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) hünärmenler topary koronawirusyň ýüze çykmagynyň sebäplerini anyklamak üçin 14-nji ýanwarda Hytaýa geler diýip, HHR-iň Gigiýena we saglygy goraýyş baradaky döwlet komiteti habar berdi. Muny TASS-a salgylanmak bilen, russian.rt.com ýetirýär.
Ýaýradylan beýanda bellenilişi ýaly, hünärmenler hytaý alymlary bilen bilelikde derňew işini geçirerler.
Noýabr aýynda BSGG COVID-19 keseliniň ilkinji ýagdaýynyň çeşmesini gözlemegiň Hytaýyň Uhan şäherinde başlajakdygyny aýtdy.
5-nji ýanwarda BSGG-niň baş müdiri Tedros Adhanom Gebreýesus Hytaý häkimiýetleriniň halkara ylmy hünärmenler toparynyň gelmegine rugsat bermek meselesini yza çekendikleri üçin nägileligini bildirdi. HHR-iň Daşary işler ministrliginiň resmi wekili Hua Çuniniň aýtmagyna görä, şeýle gijikdirme “pandemiýada resmi proseduralaryň aýratynlyklary” bilen düşündirilýär.