Adidas “Reebok” brendini satmagy göz öňünde tutýar

Adidas “Reebok” brendini satmagy göz öňünde tutýar

Sport aýakgaplarynyň we egin-eşikleriň önümçiligi boýunça german konserni Adidas bölünip aýrylan kärhanasy Reebok-y satyp biler. Adidas-da habar berlişi ýaly, gutarnykly karar 2021-nji ýylyň martynda yglan ediler diýip, TASS belläp geçýär.

“Adidas täze bäş ýyllyk strategiýasyny ösdürmegiň bir bölegi hökmünde Reebok üçin strategiki mümkinçiliklere baha berip başlady. Bu strategiki mümkinçilikler Reebok-yň satylmagyny hem-de onuň kompaniýanyň bir bölegi bolup galmagyny öz içine alýar. Karar kompaniýanyň täze strategiýasy resmi taýdan hödürlenilende, 2021-nji ýylyň 10-njy martynda yglan ediler” – diýlip, konserniň saýtynda ýerleşdirilen beýanda aýdylýar.

Amerikan kompaniýasy VFC (Timberland we North Face brendleri) hem-de Hytaýyň sport egin-eşiklerini we aýakgap öndürijisi Anta International Group Holdings şertnama baglaşmaga gyzyklanma bildirýär diýip, “Manager Magazin” nemes neşiri ýazýar.
Adidas Reebok-y 2006-njy ýylda satyn aldy. Kompaniýa öň Reebok brendiniň koronawirus pandemiýasyndan Adidas-a garanyňda has köp zyýan çekendigini habar berdi. 2020-nji ýylyň ikinji çärýeginde Adidas-yň satuwy 33% pese gaçdy, Reebok-yň girdejisi 42% peseldi. Adidas-yň paýnamalarynyň bahasy duşenbe güni geçirilen söwdanyň dowamynda 1,5% ýokarlandy. Şu ýylyň başyndan bäri kompaniýanyň kapitallaşdyrmasy 0,8%, 55,3 milliard ýewro çenli azaldy.