Turkish Airlines anna güni Türkmenabatdan Stambula ýörite uçuşy amala aşyrar

Turkish Airlines anna güni Türkmenabatdan Stambula ýörite uçuşy amala aşyrar

Turkish Airlines awiakompaniýasynyň Türkmenabat-Stambul ugry boýunça ýörite uçuşy Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy bilen ylalaşykda 4-nji dekabrda anna güni sagat 17:05-de meýilleşdirilen. Bu barada ORIENT habar berýär.

Türkiýäniň Aşgabatdaky diplomatik missiýasynyň ýörite uçuş baradaky bildirişine görä, Türkmenistanyň çäginde bolan Türkiýe Respublikasynyň raýatlaryndan we Türkiýä gitmek isleýän raýatlardan gyssagly ýagdaýda anketanyň doldurylmagy we ilçihananyň resmi elektron poçta salgysyna (embassy.ashgabat@mfa.gov.tr) iberilmegi haýyş edilýär.
Türkiýä gitmek isleýän raýatlaryň sanawy ilçihana tarapyndan Turkish Airlines-iň Aşgabat bölümine iberiler (Atatürk köçesiniň 82-nji jaýy, “Berkarar” söwda we dynç alyş merkeziniň A7-A8 otagy / 1-nji gat. Tel: +993-610-144-33), bu ýerde ýörite uçuş üçin petegi satyn alyp bolýar.
Petekleriň bahasy awiakompaniýa tarapyndan her ýolagçy üçin 500 dollar möçberinde bellenilen. Her bir ýolagçynyň ýanyna 30 kg agramly goşy, 8 kg-dan ýokary bolmazlyk şerti bilen el goşuny ýa-da ykjam kompýuter üçin torba, şeýle-de zerur bolan ýagdaýynda goşmaça ýük alyp bilýändigi habar berilýär.