«The New York Times» XXI asyryň 25 sany iň beýik aktýoryny yglan etdi

«The New York Times» XXI asyryň 25 sany iň beýik aktýoryny yglan etdi

“The New York Times” XXI asyryň iň beýik 25 aktýoryny yglan etdi. Öňdebaryjy aktýorlary gazetiň kino tankytçylary Manola Dargis bilen Entoni Skott saýlady. Bu barada lenta.ru habar berýär.

Reýtingiň birinji ornuny žurnalistleriň “ekranyň titany” diýip atlandyran amerikan aktýory Denzel Waşington eýeledi: “Ol Şekspiri we Awgust Uilsony, zalym adamlaryň we gahrymanlaryň roluny ýerine ýetirmegi başarýar. Şeýle-de, ol adaty ýigitleriň hem roluny örän gowy ýerine ýetirýär” – diýip, NYT ýazýar.

Ikinji orunda “Ol” we “Pianinoçy” filmlerinde oýnan fransuz Izabel Ýupper, üçünji orunda “baş erkek roly” üçin üç Oskar baýragynyň eýesi britan-irland aktýory Deniel Deý-Lýuis ýerleşdi. Liderleriň bäşligini aktýor Kianu Riwz we aktrisa Nikol Kidman jemleýär. Sanawda koreý aktýorlary Son Kan-Ho we Kim Min-hi hem bar. Bulardan başga-da, tankytçylar sanawa hytaýly Çžao Taony, italýan Toni Serwillony we fransuz Katrin Denewi girizdiler. Şeýle hem, sanawda britaniýaly aktrisa Tilda Suinton we amerikan aktýorlary Hoakin Feniks bilen Julianna Mur orun aldy.
Sanawy Maherşala Ali, Sonýa Braga we Gael Garsia Bernal jemleýär.