Türkmenistanyň we Russiýanyň ÝOM-y Özara düşünişmek hakyndaky ähtnama gol çekerler

Türkmenistanyň we Russiýanyň ÝOM-y Özara düşünişmek hakyndaky ähtnama gol çekerler

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň rektory «Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty bilen «Wolganyň döwlet suw ulaglary uniwersiteti» ýokary bilimiň federal döwlet býujet bilim edarasynyň şahamçasy — General-admiral F.M.Apraksin adyndaky De­ňiz we derýa ulaglarynyň Hazar institutynyň arasynda Özara düşünişmek hakyndaky ähtnama» türkmen tarapyndan gol çeker.

«Türkmenistanyň halkara şertnamalary hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, munuň üçin ygtyýar berýän degişli Buýruga Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.