Türkmen türgenleriniň «Tokio — 2020» Olimpiýa oýunlaryna taýýarlyk meseleleri maslahatlaşyldy

Türkmen türgenleriniň «Tokio — 2020» Olimpiýa oýunlaryna taýýarlyk meseleleri maslahatlaşyldy

Düýn Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň hem-de Daşary işler ministrliginiň wekilleriniň “Tokio-2020” Tomusky Olimpiýa we Paraolimpiýa oýunlarynyň Guramaçylyk komitetiniň Halkara gatnaşyklary bölüminiň hem-de Milli Olimpiýa komitetleri we Milli Paraolimpiýa komitetleri bilen işleşmek gullugynyň başlygy Toru Kobaýaşi bilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

COVID-19 global pandemiýasy sebäpli 2021-nji ýyla geçirilen “Tokio -2020” Tomusky Olimpiýa oýunlaryna taýýarlyk görmegiň meseleleri duşuşygyň esasy temasyna öwrüldi. Hususan-da, türkmen türgenlerini bu Olimpiýa oýunlaryna taýýarlamak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
Türkmen tarapy agzalan Olimpiýa oýunlarynyň Guramaçylyk komitetiniň işine ýokary baha berdi. Öz gezeginde, ýurdumyzda Olimpiýa hereketiniň ösüşi barada aýdyp, Toru Kobaýaşi halkara sport ýaryşlaryny geçirmekde Türkmenistanyň baý tejribesiniň bardygyny belledi.