Moskwada Uly multfilm festiwaly badalga aldy

Moskwada Uly multfilm festiwaly badalga aldy

Uly multfilm festiwaly (BFM) düýn - 29-njy oktýabrda Moskwada badalga aldy. Ol onlaýn we oflaýn formatlardaky birnäçe çäräni özüne birleşdirýär. Bu barada russkiymir.ru habar berýär.

Festiwalyň bäsleşik programmasyna 90 sany gysga metražly film girdi. Bu möwsüm BFM-iň geografiýasy otuzdan gowrak ýurdy öz içine alýar. Guramaçylaryň aýtmagyna görä, onlaýn programma ýurduň islendik sebitinden tomaşa edip bolar.
Festiwalyň doly metražly film programmasynda on iki sany filmiň tanyşdyrylyşy görkeziler. Olardan biri “Oktýabr” kinoteatrynda Ýaponiýadan Takaşi Ýamazakiniň režissýorlyk eden “Lupine III: Ilkinji film” atly başdan geçirmeli multfilmi festiwalyň açylyş filmi bolar.
Tomaşaçylar açylyşda onlaýn formatda Lorenzo Mattottiniň "Aýylaryň Sisiliýadaky meşhur çozuşy" atly fransuz-italýan multfilmini görerler.
Festiwalyň programmasynda iň köp garaşylýan wakalaryndan biri “Burun, ýa-da “üýtgeşikleriň” dildüwşügi" multfilminiň ýörite görkezilişi bolar. Andreý Hržanowskiniň dürli festiwallarda görkezilen bu eseri eýýäm köp baýraklara mynasyp boldy. Şol sanda oňa Anside geçirilen festiwalda eminler baýragy berildi.
Festiwalyň resmi “YouTube” kanalynda festiwala gatnaşyjylar bilen açyk duşuşyklar we režissýorlaryň ussatlyk sapaklary görkeziler.
Festiwal 9-njy noýabra çenli dowam eder.