ACA Döwletjan Ýagşymyradowyň öňki eýelik eden titulyny erkin diýip yglan etdi

ACA Döwletjan Ýagşymyradowyň öňki eýelik eden titulyny erkin diýip yglan etdi

ACA promouşeniniň prezidenti Alekseý Ýasenko ýarym agyr agramda guramanyň titulynyň boş boljakdygyny aýtdy.

“Türkmen söweşijisi, ACA-nyň çempiony Döwletjan Ýagşymyradow ýarym agyr agramda tituly galdyrdy” – diýip, ACA-nyň prezidenti Alekseý Ýasenko “Çempionat” internet-saýtyna habar berdi.
“Ýagşymyradowyň häzirki şertnamasynyň möhleti tamamlandy. Köne şertnama boýunça onuň bir söweşi galypdy, ýöne häzirki günde oňa wiza almaga mümkinçilik ýok. Iki taraplaýyn ylalaşyga laýyklykda, onuň şertnamasynyň möhletini uzaltmazlyk kararyna gelindi. Ýarym agyr agramda liganyň tituly indi boş boldy”.

Ýatlap geçsek, garyşyk başa-baş göreşiň 31 ýaşly türkmen söweşijisi Döwletjan Ýagşymyradow 2018-nji ýylda rus Batraz Agnaýewi ýeňip, ACA-nyň çempion guşagyna eýe boldy. 2019-njy ýylda, eýýäm ACA-nyň çempiony statusynda Ýagşymyradow özüniň guşagyny iki gezek gorady. Fewralda ol Polşadaky turnirde Karol Selinskiden üstün çykdy, dekabrda bolsa rus Alekseý Butorini ýeňip, ACA-nyň çempiony titulyny gorady. Türkmen söweşijisiniň hasabynda 18 ýeňiş, bäş ýeňliş bilen bir deňe-deňlik bar.