Täze açylan lukmançylyk merkezlerine halkara şahadatnamalar gowşuryldy

Täze açylan lukmançylyk merkezlerine halkara şahadatnamalar gowşuryldy

Aşgabatda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli täze açylan saglyk merkezlerine halkara şahadatnamalary gowşuryldy.

Halkara ýanyk kesellerini bejeriş merkezine Germaniýanyň ýanyk kesellerini bejeriş assosiasiýasy tarapyndan «Döredijilik tehnologiýalaryny ulanyp, sebitdäki iň gowy ýanyk kesellerini bejeriş merkezi» diýlen şahadatnama berildi. Şahadatnamanyň gowşurylyş dabarasynda hem aýdylyşy ýaly, bu ýerde Ýewropa talaplaryna laýyk gelýän innowasion bejeriş enjamlary oturdylypdyr.
Şeýle hem, täze lukmançylyk merkezine Şweýsariýanyň Federal tehnologiýa instituty tarapyndan ýokary tehnologiýa we innowasiýa şahadatnamasy gowşuryldy.
Paýtagtymyzda açylan beýleki bir möhüm ähmiýetli saglyk ojagy bolan Estetiki merkezi Awstriýanyň estetiki lukmançylyk birleşiginiň «Hil we ajaýyplyk üçin»; Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Lýuserne uniwersitetiniň «Dizaýnyň özboluşlylygy üçin» we «EmSi» estetiki klinikalarynyň «Iň oňat innowasiýaly estetiki merkezi» şahadatnamalaryna mynasyp boldy.