TikTok ýüklemeleriň sany boýunça birinji orny eýeledi

TikTok ýüklemeleriň sany boýunça birinji orny eýeledi

TikTok programmasy mobil gurluşlarda ýükleme sany we girdejililigi boýunça birinji orunlary eýeledi, bu barada Sensor Tower analitik kompaniýasy çap edilen hasabatda habar berýär. Muny rossaprimavera.ru ýetirýär.

Kompaniýanyň 2020-nji ýylyň üçünji çärýegi üçin hasabatynda TikTok programmasynyň App Store platformasynda oýun däl programmalaryň arasynda ýükleme sany we girdeji boýunça birinji orunlary eýeländigi aýdylýar.
Android ulanyjylaryň arasynda TikTok diňe ýükleme sany boýunça birinji orny eýeledi, girdeji görkezijisi boýunça ol Google One programmasyna ýol berdi.
Şeýle hem hasabatda, umumy alanyňda, mobil gurluşlaryny ulanyjylaryň 2020-nji ýylyň üçünji çärýeginde 29,3 mlrd dollar sarp edendikleri bellenilýär. 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, bu görkeziji 32% ösdi. Ýükleme sany 36,5 milliarda ýetdi. Ýükleme sany boýunça TikTok, Facebook, Zoom, WhatsApp we Instagram öňdebaryjy boldy.
ABŞ-da ýapylmak howpuna garamazdan, TikTok internet tory iň girdejili programma (Douyin hytaý wersiýasyny hem hasaba almak bilen) bolmagynda galýar. Sarp edijileriň köp çykdajy eden programmalarynyň bäşligine YouTube, Tinder, Tencent Video we Disney+ hem girdi.