Saglygy goraýyş işgärleriniň durmuş goraglylygy barada Karara gol çekildi

Saglygy goraýyş işgärleriniň durmuş goraglylygy barada Karara gol çekildi

Wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Halk Maslahatynyň mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Saglygy goraýyş işgärleriniň durmuş goraglylygyny güýçlendirmek barada” Karara gol çekdi.

Saglygy goraýyş işgärlerini höweslendirmek we COVID-19 ýokanjyna garşy göreşde olaryň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmak – häzirki wagtda möhüm ugurlaryň biri diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.
Şeýle-de, Gurbanguly Berdimuhamedow “Saglyk” döwlet maksatnamasynyň täze neşirini işläp düzmek möhüm diýip belledi we degişli ýolbaşçylary hem-de hünärmenleri bu ugurda anyk teklipleri bermäge çagyrdy.