Türkmenistan Sarahs terminalyndan Eýran bilen söwdany dikeldýär

Türkmenistan Sarahs terminalyndan Eýran bilen söwdany dikeldýär

Eýranyň Mehr habarlar agentliginiň habar bermegine görä, serhede ýakyn Sarahs terminaly arkaly türkmen-eýran haryt üpjünçiligi dikeldilýär. BGN-iň (barlag-geçiriş nokady) ýolbaşçysy Mohamad Mehdi Rezaiden alnan maglumatlar boýunça, Türkmenistan bilen Serahs şäherini (Eýran) birleşdirýän Sarahs köprüsiniň derwezesi 3 günläp açyk boldy.

Ýurtlaryň resmi wekilleriniň arasynda gazanylan ylalaşygyň netijesinde bu ýerde eýran ýükli tirkegleri bellenilen ýere eltmek üçin türkmen sürüjilerine geçirmek işi gurnalan. Bellenilen möhletiň içinde 10 sany eýran ýük ulaglary şeýle proseduradan geçerler. Mohamad Mehdi Rezainiň belleýşi ýaly, şeýle usul bilen türkmen ýüklerini hem Eýrana getirmek bolar.