Bilim ministriniň orunbasaryna berk käýinç yglan edildi

Bilim ministriniň orunbasaryna berk käýinç yglan edildi

Türkmenistanyň bilim ministriniň mekdepler we mekdebe çenli çagalar edarasy boýunça orunbasary Merdan Gowşudowa soňky duýduryş bilen berk käýinç yglan edildi.

Degişli resminama Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow gol çekdi, diýip «Watan» habarlar gepleşigi habar berdi.
Resminamada bellenilişi ýaly, berk käýinç wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmändigi we işde goýberen kemçilikleri üçin berildi.