Türkmenistanyň Prezidenti prokurorlary wezipä belledi

Türkmenistanyň Prezidenti prokurorlary wezipä belledi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Permanyna laýyklykda:

1-nji derejeli ýurist Kakajan Kanalowiç Amanmyradow Balkan welaýatynyň prokurory wezipesine bellenilip, Lebap welaýatynyň prokurorynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy;
ýustisiýanyň geňeşçisi Oraz Döwletgeldiýewiç Rozyýew Balkan welaýatynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;
ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Rahim Hekimowiç Ataýew, başga işe geçmegi sebäpli, Mary welaýatynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;
ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Allanazar Ataýewiç Nyýazlyýew Mary welaýatynyň prokurory wezipesine bellenilip, Daşoguz welaýatynyň prokurorynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy.