BSGG dünýäde koronawirusyň täze ýagdaýlarynyň rekord derejede ösýändigini habar berdi

BSGG dünýäde koronawirusyň täze ýagdaýlarynyň rekord derejede ösýändigini habar berdi

Bir gije-gündizde kesellemegiň 228 müň ýagdaýy bellige alyndy. Bu barada Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy özüniň hasabatynda habar berýär. Muny rbc.ru ýetirýär. Bu bir günüň içinde kesellemegiň rekord derejesi. Täze ýagdaýlar, esasan, ABŞ-da (64 müň), Braziliýada (67,9 müň), Hindistanda (26,5 müň) we Günorta Afrikada (13,6 müň) ýüze çykaryldy. Jemi alanyňda, bu ýurtlara kesellemegiň ähli täze ýagdaýynyň 75%-i düşýär. Ölümiň bir gije-gündizki möçberi tutuş dünýä boýunça 5565-e barabar boldy. BSGG-niň maglumatlary boýunça, dünýäde koronawirus bilen kesellemegiň jemi 12,1 mln ýagdaýy ýüze çykaryldy. Ýogalanlaryň umumy sany 551 müňe barabar. Ýogalma möçberiniň bir gije-gündizki ösüşi boýunça Braziliýa liderlik edýär, BSGG-niň maglumatlary boýunça, bir günde ol ýerde koronawirusdan 1223 adam ýogaldy. Ikinji ýerde – Birleşen Ştatlar, ol ýerde COVID-19-dan bir günde 991 adam ýogaldy. Üçünji ýerde – Meksika (ýogalanlaryň sany 782).
Ýatladyp geçsek, iýunyň ahyrynda BSGG-niň ýolbaşçysy Tedros Adhanom Gebreýesus pandemiýanyň heniz gutarmakdan daşdadygyny we onuň öwrüm edip başlandygyny belledi. Şeýle-de BSGG-de ýurtlaryň ýakyn wagtda wirusyň ikinji tolkunyna ýol bermez ýaly soňky alty aýyň tejribelerini göz öňünde tutmalydygy bellenildi. 9-njy iýulda BSGG koronawirus pandemiýasy döwründe adamzadyň hereketinden alnan netijeleri bahalandyrmak üçin hünärmenler toparyny döretmegiň meýilleşdirilýändigini habar berdi.