Çip ýetmezçiligi tamamlandy – iň uly öndürijileriň girdejileriniň ösüşi haýallady

  • 30.09.2022 11:23
  • 6428
Çip ýetmezçiligi tamamlandy – iň uly öndürijileriň girdejileriniň ösüşi haýallady

Käbir komponentleriň ýetmezçilik etmeginiň aýry-aýry ýagdaýlaryna garamazdan, umuman alanyňda, global çip ýetmezçiligini tamamlandy diýip hasaplamak bolar diýip, TrendForce-iň analitikleri belleýär. Häzirlikçe awtomobiller we senagat enjamlary üçin çiplere bolan isleg ýokary bolmagynda galýar, şol sebäpli olaryň bahasy ýokarlanar. Ýöne sarp ediji elektronikasy üçin çipler ýeterlik, käbirleri hatda artykmaç hem bolup biler diýip, 3dnews.ru belleýär.

II çärýegiň jemi boýunça iň uly on öndürijiniň önümleriniň satuwy 33,20 mlrd dollara barabar boldy – pudagyň ösüşi geçen çärýek bilen deňeşdirilende 3,9%-e çenli haýallady. TrendForce-iň çaklamasy boýunça, III çärýekde bu görkeziji birneme ýokary bolar.
II çärýekde TSMC-niň girdejisi 18,15 mlrd dollar boldy: ýokary öndürijilikli hasaplamalaryň, zatlaryň internetiniň we awtosenagat üçin çipleriň segmenti gowy netije görkezdi. 5 nm hataryndan gelýän girdeji täze NVIDIA, AMD we Bitmain önümleriniň hasabyna çärýek aňlatmasynda 11,1% ýokarlandy, 7 we 6 nm hatarlaryndan gelýän girdeji 2,8% ýokarlandy.
Geçen çärýek Samsung girdejililigini ýokarlandyrdy we 7 hem 6 nm hatarlaryny 5 we 4 nm hatarlaryna geçirmegi dowam etdirdi – önümçilik bölümçesiniň girdejisi çärýek aňlatmasynda 4,9% ýokarlanyp, 5,59 mlrd dollara ýetdi. UMC 28 we 22 nm kuwwatyny işe girizip, üpjünçiligi ýokarlandyrdy, girdeji bolsa 8,1% - 4,5 mlrd dollara çenli artdy.
II çärýekde GlobalFoundries-iň girdejisi 2,7% ýokarlanyp, 1,99 mlrd dollara ýetdi. Kompaniýa 5G we Wi-fi 7 üçin komponentleri öndürmek barada Qualcomm bilen uzak möhletleýin şertnama baglaşdy. SMIC girdejisini 3,3%, 1,90 mlrd dollara çenli artdyrdy. Geçen çärýek Nexchip önümçilik kuwwatyny we tehnologiýa platformalarynyň assortimentini giňeltdi, şonuň esasynda girdejisini çärýek aňlatmasynda 4,5% - 463 mln dollara çenli ýokarlandyrmagy başardy.

şu gün 18:05
19

ÝB-de uçuş wagty jaň etmäge we internete girmäge rugsat berildi

Ýewrokomissiýa awiakompaniýalara uçarlaryna iň täze 5G tehnologiýasyny gurnamaga rugsat berdi. Bu ýolagçylara jaň etmäge, internetden peýdalanmaga we sms ýazmaga mümkinçilik berer diýip, euro-pulse.ru habar berýär...

şu gün 16:04
1546

Apple iPhone üçin 2022-nji ýylyň iň gowy goşundysyny saýlady

Amerikanyň Apple kompaniýasy Instagrama meňzeş BeReal diýlip atlandyrylýan goşundyny iPhone smartfonlary üçin iň gowy goşundy hökmünde saýlady. Bu barada Kupertinodaky korporasiýanyň saýtynda habar berilýär. Taslama...

şu gün 16:00
1199

Xiaomi 13 smartfonunyň ilkinji görkeziljek senesi belli boldy

Xiaomi kompaniýasy flagman smartfonunyň 13-nji seriýasy bilen 2022-nji ýylyň 1-nji dekabrynda tanyşdyrar. Hytaýlylar telefondan başga-da, birgiden täze çykaran zatlary bilen hem tanyşdyrarlar, şol sanda «akylly»...

düýn 16:46
12785

Apple Hytaýyň Foxconn zawodyndaky nägilelikler sebäpli 6 mln iPhone Pro ýitirip biler

Apple kompaniýasynyň Hytaýyň Çžençžou şäherindäki zawodynda bolup geçýän nägilelikler 2022-nji ýylda 6 mln iPhone Pro-nyň kem bolmagyna getirer. Bu barada Bloomberg agentligine salgylanyp, incrussia.ru habar berýär...