Eýranda 5,3 magnitudaly ýer titremesi bolup geçdi. Yrgyldylar Türkmenistanda hem duýuldy

  • 17.05.2021 16:21
  • 53815
Eýranda 5,3 magnitudaly ýer titremesi bolup geçdi. Yrgyldylar Türkmenistanda hem duýuldy

Duşenbe güni irden Eýranyň demirgazyk-gündogarynda 5,3 magnitudaly ýer titremesi bolup geçdi. Bu barada Ýewropa-Ortaýerdeňzi seýsmologiýa merkezi habar berýär.

Ýer titremesiniň merkezi 192 müň ilaty bolan Bojnurd şäherinden 50 kilometr günorta-günbatarda ýerleşýär. Onuň ojagy 10 kilometr çuňlukda ýerleşýärdi.
Eýranyň IRNA agentliginiň Eýranyň Gyzyl Ýarymaý Jemgyýetine salgylanyp, habar bermegine görä, ýurduň demirgazyk-gündogaryndaky Demirgazyk Horasan welaýatynda Sanhwast şäherinde ýer titremesi netijesinde azyndan üç adam şikes aldy.
Ýerasty yrgyldylar Türkmenistanyň günorta böleginde hem hasaba alyndy. TmCars-yň Aşgabatdaky habarçysy ýer titremesiniň yrgyldylary barada ilkinji minutlarda aşgabat wagty bilen 04:00-dan soň habar beripdi.

21.07.2024 11:39
25242

Täze Zelandiýada dünýäde seýrek duşýan kit kenara zyňlyp çykdy. Ony janly görnüşde hiç kim görmändir

Täze Zelandiýada Günorta adanyň kenaryna dünýäde kitleriň iň seýrek görnüşi bolan günorta amerikan remnezuby öýdülýän kitiň läşi zyňlyp kenara çykdy. Onuň uzynlygy, takmynan, 5 metr. Phys.org-yň habar bermegine...

19.07.2024 23:31
19286

ABŞ-da Azatlyk heýkeliniň üstünden otly şar uçup geçdi: meteor Manhetteniň üstünde ýandy

16-njy iýulda ABŞ-da Nýu-Ýorkuň we Nýu-Jersiniň ýaşaýjylary adaty bolmadyk bir hadysanyň şaýady boldular: gündizlikde  şäheriň üstünden meteorit uçup geçdi. Diametri 0,3 metrden uly bolmadyk kosmos daşy Nýu-Ýork...

19.07.2024 23:07
3573

Windows işindäki global bökdençlik awiakompaniýalara, banklara, media we köp sanly kompaniýalara täsirini ýetirdi

CrowdStrike kompaniýasynyň kiberhowpsuzlyk üçin programma üpjünçiliginiň täzelenmegi sebäpli ýüze çykan Windows operasion ulgamynyň işindäki global bökdençlik dünýädäki kompaniýalaryň işinde düýpli näsazlyklara...

17.07.2024 16:23
7354

Günde şu tomusda iň güýçli - X1.9 klasly partlama hasaba alyndy

16-njy iýulda Aşgabat wagty bilen 18:26-da Günde güýçli partlama bolup geçdi, oňa X1.9 derejesi berildi. Bu barada Amaly geofizika institutyna salgylanyp, TASS habar berýär. Partlama tomus başlany bäri iň güýçlüsi...