«MARKAYOLY» onlaýn söwdany has-da aňsatlaşdyrdy

«MARKAYOLY» onlaýn söwdany has-da aňsatlaşdyrdy

Ýurdumyzda giň meşgurlyga eýe bolan «Markayoly» mobil goşundysy onlaýn söwdany has-da aňsatlaşdyrdy, şol bir wagtda onlaýn söwdany wagty hem tizleşdi.

Millionlarça ýörgünli harytlary özünde jemleýän bu mobil goşundysynyň üsti bilen islendik adam öýde oturan ýerinden özüne gerek bolan harydy sargyt edip biler. Harydyň tiz wagtda hem ýokary derejede ýetirilmegini bolsa «Markayoly-nyň» ussat işgärleri üpjün ederler.
«MARKAYOLY» — mobil goşundysy müşderilerine meşhur brendleriň arzanlaşyklaryny yzarlap, ýokary hilli harytlary arzan bahadan satyn almaga mümkinçilik berýär. Egin-eşik, aksessuar we beýleki brendleriň ýüzlerçesi mobil programmada size garaşýar.
«MARKAYOLY» bilen Moda elmydama jübiňizde!
«MARKAYOLY» öňdebaryjy markalary gapyňyza çenli getirýär we sargyt eden harytlaryňyzyň tölegini harydy eliňize alanyňyzda gapyda tölemek mümkinçiligini hem hödürleýär.
«MARKAYOLY» mobil goşundysyny App Store we Play Market-den telefonyňa ýükläp, oturan ýeriňde söwda etmegiň lezzetini alyň!

Mobil goşundysyny şu salgylardan ýükläp alyp bilersiňiz: Google Play, App Store

Webmarkayoly.com
Habarlaşmak üçin telefon belgisi: +99362123456