«Älem» toý mekany amatly bahadan ýokary derejeli toý we sadaka gurnamak hyzmatlaryny hödürleýär

«Älem» toý mekany amatly bahadan ýokary derejeli toý we sadaka gurnamak hyzmatlaryny hödürleýär

Paýtagtymyzdaky Bagt köşgündäki «Älem» toý mekany iň amatly bahadan ýokary derejeli toý we sadaka gurnamak hyzmatlaryny hödürleýär.

Ýokary hilli hyzmaty kepillendirýän toý mekanynyň işgärleri durmuşyňyzyň iň bagtly günleriniň, sadakalaryňyzyň ýatda galyjy bolmagyna ýardam ederler.
«Älem» toý mekany müşderileri üçin:

  • isleglere görä menýu düzmek mümkinçiligini;
  • toý we sadaka üçin gerekli bolan maslahatlaryny berer.

Şeýle hem bu toý mekanynda toý dabaralaryny geçiren maşgalalar üçin birnäçe sowgatlar, şol sanda:

  • süýjülik torty;
  • toý zalynyň bezegi;
  • ýaşlaryň fotoportreti;
  • çyralar we yşyklar;
  • myhmanhana lýuks (Bagt köşgi) göz öňünde tutulýar.

Bulardan başga-da, ömrüniň iň bagtly günlerini bu toý mekanynda bellemek isleýänler kaşaň Linkoln - kabriolet awtoulagyndan peýdalanyp bilerler.

Habarlaşmak üçin: +99362276161; +99363548787; 950637