«Mebato-nyň» utuşly aksiýasynyň tamamlanmagyna 1 hepde galdy

«Mebato-nyň» utuşly aksiýasynyň tamamlanmagyna 1 hepde galdy

TmCars.info ýakynda «Mebato» brendiniň esasy baýragy ýeňil awtoulag bolan utuşly aksiýa yglan edendigini habar beripdi. 2022-nji ýylyň 10-njy maýynda başlanan aksiýa ýene-de bir hepdeden tamamlanýar. Diýmek, arzyly baýraklary utmak üçin nesibäňi synamaga az wagt galdy.

Aksiýa gatnaşmak üçin Mebato brendiniň paýtagtymyzdaky hem-de bäş welaýatdaky söwda dükanlaryndan 1000 manatlyk söwda edip, 1 sany utuşly petek alyp bolýar.
Petekleriň arasynda boşy ýok, esasy baýrak bolsa — ýeňil awtoulag. Beýleki baýraklaryň hatarynda — smartfonlar, holodilnikler, kir ýuwujy maşynlar, telewizorlar, pylesoslar, gaz plitalary, mikrotolkunly peçler, ütükler we başga-da köpsanly ululy-kiçili sowgatlar bar.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:
+993 61 34 03 34;
+993 62 35 03 35