1-nji iýundan Türkmenabat-Kazan yzygiderli howa gatnawlary dikeldilýär

1-nji iýundan Türkmenabat-Kazan yzygiderli howa gatnawlary dikeldilýär

1-nji iýunda «Türkmenhowaýollary» Tatarystanyň Kazan şäherinden Türkmenabada ilkinji yzygiderli howa gatnawyny amala aşyrar.  Ondan soňra howa gatnawlary her hepdäniň çarşenbe günleri ýerine ýetiriler diýip, Kazanyň halkara howa menziliniň saýty habar berýär.

1-nji iýuldan «Türkmenhowaýollary» Aşgabat-Kazan-Aşgabat ugry boýunça yzygiderli howa gatnawlaryny dikelder. Bu gatnawlar anna we ýekşenbe günleri amala aşyrylar.
«Türkmenhowaýollarynyň» rus wekilliginiň saýtynyň habar bermegine görä, ýerleşdirmäniň artdyrylmagy netijesinde 1-nji iýuna meýilleşdirilen Kazan-Türkmenabat uçuşy üçin goşmaça boş orunlar peýda boldy. Goşmaça orunlar üçin petekleriň satuwy 27-nji maýda başlanar.