Nemkow Bellator 268-de litwaly Englikasy ýeňip, çempionlyk guşagyny gorady

Nemkow Bellator 268-de litwaly Englikasy ýeňip, çempionlyk guşagyny gorady

16-17-nji oktýabr gijesinde Finiksde (ABŞ) Bellator 268 ýaryşy geçirildi. Söweş agşamynyň ýarym agyr agramda geçirilen esasy tutluşygynda 29 ýaşly russiýaly söweşiji Wadim Nemkow bilen 30 ýaşly litwaly söweşiji Julius Englikas duşuşdy.

Söweş dördünji raundda Nemkowyň ýerine ýetiren agyrdyjy emel arkaly ýeňiş gazanmagy bilen tamamlandy. Bu netije rus söweşijisine çempionlyk guşagyny goramaga mümkinçilik berdi.

Munuň netijesinde, Wadim Nemkow çempionlyk guşagyny ikinji gezek gorady. Birinji gezek guşagy goranda ol 2021-nji ýylyň aprelinde eminleriň biragyzdan karary bilen amerikaly Fil Deýwisi ýeňipdi.

Umuman alanyňda, Nemkow garyşyk söweş sungatynda 15 söweş geçirdi. Onuň hasabynda 13 ýeňiş (şolaryň 9 sanysy nokaut bilen) we 2 ýeňliş bar.