ÝEWRO-2020: 13-nji iýundaky oýunlaryň netijeleri

ÝEWRO-2020: 13-nji iýundaky oýunlaryň netijeleri

13-nji iýunda Ýewro-2020-niň toparlaýyn tapgyrynyň birinji duşuşygynda Angliýa Horwatiýany (1:0) ýeňdi. Horwatlaryň derwezesine ýeke-täk pökgini 57-nji minutda Rahim Sterling girizdi.

Şol gün Awstriýanyň milli ýygyndysy Demirgazyk Makedoniýa bilen oýunda 3:1 hasabynda ýeňiş gazandy.

Şeýle-de bolsa, şu wagta çenli ýaryşyň başynda iň gyzykly oýny Niderlandlaryň we Ukrainanyň milli ýygyndylary görkezdi. Duşuşyk niderlandlylaryň 3:2 hasabynda ýeňşi bilen tamamlandy.