Şäherara awtobus gatnawlaryna çäklendirmeler 15-nji iýuna çenli uzaldyldy

Şäherara awtobus gatnawlaryna çäklendirmeler 15-nji iýuna çenli uzaldyldy

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň habar bermegine görä, 2021-nji ýylyň iýun aýyndan bildirilýän talaplary berjaý etmek şerti bilen, synag hökmünde, Aşgabat – Daşoguz we Daşoguz – Aşgabat, Aşgabat – Mary we Mary – Aşgabat, Aşgabat – Türkmenbaşy we Türkmenbaşy – Aşgabat hem-de Aşgabat – Türkmenabat we Türkmenabat – Aşgabat ugurlary boýunça awtobus gatnawlary ýola goýulýar.

Gatnawlar hepdede üç gezek amala aşyrylar.
Welaýatara we şäherara awtobus gatnawlary boýunça beýleki ugurlara girizilen wagtlaýyn çäklendirmäniň möhleti 2021-nji ýylyň iýun aýynyň 15-ne çenli uzaldyldy.

Habarlaşmak üçin telefon belgiler: 44-35-35, 44-35-31, 44-35-32, 44-35-33, 082.