«Ýuwentus» Pirlonyň baş tälimçi wezipesinden gidendigini habar berdi

«Ýuwentus» Pirlonyň baş tälimçi wezipesinden gidendigini habar berdi

«Ýuwentus» Andrea Pirlonyň baş tälimçi wezipesinden gidendigini mälim etdi. Bu barada sports.ru habar berýär.

“Biz Maestro her gün görkezen edermenligi, işine wepalylygy we yhlasy üçin minnetdarlyk bildirýäris. Andrea geljeginde uly üstünlikleri tüýs ýürekden arzuw edýäris” – diýlip, klubuň habarynda aýdylýar.

42 ýaşly hünärmen “Ýuwentusa” 2020/21-möwsüminiň başynda ýolbaşçylyk edip başlady. Onuň bilen klub Italiýanyň kubogyny we Super kubogyny utdy, şeýle-de A seriýada dördünji orny eýeledi.
Pirlonyň ornuny «Ýuwentusa» 2014-nji ýyldan 2019-njy ýyl aralygynda tälimçilik eden Massimiliano Allegriniň eýelejekdigi habar berildi.