«Lill» «PSŽ-den» bir utuk tapawut bilen Fransiýanyň çempiony boldy

«Lill» «PSŽ-den» bir utuk tapawut bilen Fransiýanyň çempiony boldy

Fransiýada «Lill» futbol kluby 2011-nji ýyldan soňra ilkinji gezek çempion bolmagy başardy.

«Lill» çempionatyň soňky tapgyrynda «Anžerden» 2:1 hasabynda üstün çykdy. Kristof Galtýeniň tälim berýän «Lill» topary 83 utuk toplap, Fransiýanyň futbol çempionatynda 4-nji çempionlygyny gazandy. Mundan ozal, bu topar 1945/46, 1953/54 we 2010/11 ýyllarda çempion bolupdy.
«PSŽ» çempionatda 2-nji orunda galdy. Üçünji orny «Monako» eýeledi.
Şeýle hem «Lill» taryhynda 6 gezek çempionatda ikinji orny eýeläpdi.