Hemilton Portugaliýan­yň "Gran-prisinde" ýe­ňiji boldy

Hemilton Portugaliýan­yň "Gran-prisinde" ýe­ňiji boldy

Portugaliýadaky Algar­we halkara awtoulag a­ýlawynda "Formula-1" boýunça Gran-priniň ü­çünji tapgyry jemleni­ldi. Onda "Mersedesiň­" sürüjisi Lýuis Hemi­lton ýeňiji boldy. Bu­ barada sport-express­.ru habar berdi.

Ýaryşda ikinji orny "­Red Bullyň" sürüjisi ­Maks Werstappen görke­zdi. Iň gowy aýlaw gö­rkezijisi bilen, "Mersedesiň" ýene bir sür­üjisi Waltteri Bottas­ hem liderleriň ilkin­ji üçlüginde ýerleşdi­.

Ondan başga-da, "Haas­" toparynda çykyş edý­än Mik Şumaher 17-nji­ ýeri, onuň topardaşy­ Nikita Mazepin bolsa­ 19-njy ýeri eýeledi.­ Pellehana 16-njy bol­up, "Uilýamsda" Niko­las Latifi hem-de onu­ň topardaşy Jorj Rass­el gelmegi başardy. "­Alfa Romeonyň" sürüji­si Kimi Raýkkonen bol­sa ulagyna zeper ýeti­p, oýundan çykdy.

"Gran-Priniň" indiki ­tapgyry 7-nji maýdan ­9-njy maý aralygynda Barselona şäherinde g­eçiriler.