Ýurdumyzyň welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň metjitlerinde agzaçar sadakalary berildi

Ýurdumyzyň welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň metjitlerinde agzaçar sadakalary berildi

Düýn ýurdumyzyň welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň metjitlerinde mübärek Oraza aýynda asylly ýörelge hasaplanylýan agzaçar sadakalary berildi.
Metjitlerde berlen agzaçar sadakalarynda halkymyzyň abadançylygy we Türkmenistanyň gülläp ösmegi dileg edildi, Mälikguly Berdimuhamedowyň jaýynyň jennet, ruhunyň şat bolmagy üçin aýat-töwirler okaldy.